Friday, 29 January 2016

Geàrr Liostaichean - Shortlists

Tha sinn toilichte innse dhuibh gun deach am fiolm againn 'An Tè Uaine' a chur air a' gheàrr-liosta son 'Duais na Gàidhlig'.  Tha sinn air ar dòigh glan mu dheidhinn agus tha sinn cinnteach gun còrd oidhche nan duaisean ri na caileagan.

We are pleased to inform you that the S3 Girls' film 'An Tè Uaine' has made the FilmG shortlist for the Gaelic prize.  We are delighted for them and are looking forward to seeing the photos from the awards!

http://filmg.co.uk/en/films/filmg2016/winners-shortlists/youth