Monday, 2 February 2015

Leabhar Ur!

Chaidh an leabhar a rinn sgoilearan AS3 a chur air bhog an t-seachdain seo chaidh aig cuirm spaideil, shnog aig Alba Aosmhor.  Tha an leabhar dìreach sgoinneil agus bha a’ chlann air an dòigh glan nuair a chunnaic iad e.  Agus chòrd am fuaran teòclaid riutha cuideachd!  Aithris naidheachd an seo:S3 pupils were treated to a fantastic book launch for the publication of their Mary Queen of Scots book.  Many thanks to Historic Scotland for a great project and great evening.