Monday, 2 February 2015

Ipads

Ipads!


Mu dheireadh thall, tha sinn toilichte a ràdh gun deach againn air na ipads a chleachdadh airson a’ chiad uair sa chlas nuadh-eòlas.  Tha ochd againn agus tha fhios gum i iad uabhasach feumail dhuinn. 

We finally have our ipads up and running!  We have 8 which we used in Modern Studies for the first time last week.  Here's to technology (when it works...)