Wednesday, 11 June 2014

Geamannan a' Cho FhlaitheisTha sgoilearan air an treas bhliadhna ag ionnsachadh mu gheamannan a' Cho Fhlaitheis, is iad a' toirt sùil air na dùthchannan a tha an sàs ann agus na spòrsan a tha na lùib.  Eadar postairean snasail, prògraman t.bh. sgoinneil agus scrioptaichean geura, tha iad air a bhith gu math dripeil!  Seo agaibh aon eisimpleir…

 https://vimeo.com/97908628

The 3rd years have been working hard on their Commonwealth Games unit.  Between informative posters, superb tv coverage and some sharply written scripts, they have been very busy!  Here is one example.

https://vimeo.com/97908628