Tuesday, 6 May 2014

Deasbad an ReferendumThèid deasbad tro mheadhan na Gàidhlig air neo-eisimilleachd na h-Alba a chumail aig Oilthigh Dhùn Èideann air Diciadain 14mh den mhìos-sa, aig 18.30-19.30.  Tuilleadh fiosrachaidh an seo: http://edin.ac/1lR0kfI

An independence debate is being held by Edinburgh University.  This debate will be in Gaelic and will take place at 18.30-19.30, Wednesday 14th May.  More information here: http://edin.ac/1lR0kfI