Tuesday, 6 May 2014

Iomain/ShintyTha iomain air a bhith a’ dol fad mhìos a-nis agus tha sinn fhathast a’ lorg chluicheadaran, ùr no eòlach!  Dihaoine às dèidh na sgoile aig Thirlestane.  Feuch gun tig sibh ann a h-uile seachdain gus am faigh sinn air gèam a chur an òrdugh.

Shinty is, once again, underway.  We are still recruiting new players.  We currently have a reasonable and steady turnout, however if a few more can get involved, we can start to look at setting up games.  Please try and come every week to get some consistency and continuity!