Friday, 15 March 2013

AS2 ag ionnsachadh Gearmailtis.An t-seachdain sa chaidh fhuair AS2 Gàidhlig an cothrom beagan Ghearmailtis ionnsachadh.  Thachair seo mar phàirt de dh’iomairt san roinn againn gus blasad de ghach cànan a tha JGHS a’ tabhainn a thoirt do na sgoilearan AS2 againn. Mar a chì sibh bhon dealbh b’ e deagh leasan spòrsail a bh’ aca còmhla ri Mgr Alexander, Ceannard Gearmailtis aig JGHS, agus tha a h-uile duine againn ann an Roinn nan Nuadh-Chànanan cinnteach gum bi na sàr sgilean cànain a th’ aig na sgoilearan againn mar-thà gan cuideachadh gu mòr ma tha iad air cànan a bharrachd a thaghadh airson AS3.


The S2 students got the opportunity to learn a little German last week from Subject Leader for German Mr Alexander, and as you can see from the picture it was an enjoyable lesson that allowed the pupils to use their language skills in a different context.